യൂറോപ്പിൽ പഠനം

ഫിൻ‌ലാൻഡിൽ പഠനം

താഴേക്കുള്ള അമ്പടയാളം

ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും

ഐക്കൺ
എന്തുചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലേ?

സൗജന്യ കൗൺസിലിംഗ് നേടുക

ഫിൻലൻഡിലെ പഠനം: ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • 10 QS റാങ്കിംഗ് സർവ്വകലാശാലകൾ
 • 2 വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വർക്ക് പെർമിറ്റ്
 • ഫിൻലാൻഡ് 7,039-ൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഇതര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 2023 ആദ്യ റസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ചു.
 • ട്യൂഷൻ ഫീസ് 6,000 - 24,000 EUR/വർഷം
 • പ്രതിവർഷം 5000€ - 10000€ മൂല്യമുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്
 • 60 മുതൽ 120 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വിസ നേടുക

ഒരു ഫിൻലാൻഡ് സ്റ്റുഡന്റ് വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

അന്തർദേശീയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലമാണ് ഫിൻ‌ലൻഡ്. ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, മാസ്റ്റേഴ്സ് കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാൻ ഫിൻലാൻഡ് സ്റ്റുഡന്റ് വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ EU അല്ലെങ്കിൽ EEA ഇതര വിദ്യാർത്ഥികളെ രാജ്യം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അന്താരാഷ്‌ട്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫിൻലൻഡിൽ ഹ്രസ്വകാല, ദീർഘകാല കോഴ്‌സുകൾ പഠിക്കാം. 3 മാസത്തിൽ താഴെ ദൈർഘ്യമുള്ള കോഴ്സുകൾക്കാണ് ഹ്രസ്വകാല സ്റ്റുഡന്റ് വിസ നൽകുന്നത്. ദീർഘകാല പഠനത്തിനായി 1 വർഷത്തേക്ക് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി റസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. കോഴ്‌സ് കാലാവധിയെ ആശ്രയിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് അത് പിന്നീട് പുതുക്കാവുന്നതാണ്.

സഹായം വേണം വിദേശത്ത് പഠിക്കുക? എല്ലാ വഴികളിലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ Y-Axis ഇവിടെയുണ്ട്.

ഫിൻ‌ലാൻഡിലെ മികച്ച സർവകലാശാലകൾ

നിരവധി മികച്ച സർവകലാശാലകൾക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് ഫിൻലൻഡ്. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും നൂതന സൗകര്യങ്ങളിലും ഈ സർവ്വകലാശാലകൾ മികച്ചതാണ്. പ്രശസ്തവും ക്യുഎസ് റാങ്കുള്ളതുമായ സർവ്വകലാശാലകൾ കാരണം അന്തർദ്ദേശീയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫിൻ‌ലൻഡിൽ പഠിക്കുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകുന്നു. ഫിൻ‌ലൻഡിലെ പഠനച്ചെലവും ന്യായമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

സര്വ്വകലാശാല

ക്യുഎസ് റാങ്കിംഗ് 2024

ഓലിറ്റോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി

109

ഹെൽ‌സിങ്കി സർവകലാശാല

115

Ulu ലു സർവകലാശാല

= ക്സനുമ്ക്സ

തുർക്കു സർവകലാശാല

= ക്സനുമ്ക്സ

ലപ്പീൻറന്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി

= ക്സനുമ്ക്സ

ടാംപെരെ സർവകലാശാല

= ക്സനുമ്ക്സ

ജിവാസ്കില സർവകലാശാല

= ക്സനുമ്ക്സ

ഈസ്റ്റേൺ ഫിൻ‌ലാൻ‌ഡ് സർവകലാശാല

= ക്സനുമ്ക്സ

അബോ അക്കാദമി യൂണിവേഴ്സിറ്റി

601-610


ഫിൻലൻഡിലെ ഇൻടേക്കുകൾ

രാജ്യം പ്രതിവർഷം 2 ഉപഭോഗം സ്വീകരിക്കുന്നു: വസന്തവും ശരത്കാലവും.

ഇൻടേക്കുകൾ

പഠന പരിപാടി

പ്രവേശന സമയപരിധി

ശരത്കാലം

ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം

സെപ്റ്റംബർ, ജനുവരി

സ്പ്രിംഗ്

ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം

 ജനുവരി മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ

ഫിൻലൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫീസ്

യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫീസ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കോഴ്സിനെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫിൻലാൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫീസ് ശ്രേണികളും കോഴ്സ് ഫീസ് ശ്രേണികളും പരിശോധിക്കുക.

ട്യൂഷൻ ഫീസ് സഹിതം ഫിൻലാന്റിലെ മികച്ച സർവകലാശാലകൾ

സർവ്വകലാശാലകൾ

ട്യൂഷൻ ഫീസ് (€) പ്രതിവർഷം

ഓലിറ്റോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി

14,000 - 25,000

ഹെൽ‌സിങ്കി സർവകലാശാല

13,000 - 20,000

ഹെൽസിങ്കി മെട്രോപോളിയ യുഎഎസ്

10,000 - 15,000

Ulu ലു സർവകലാശാല

10,000 - 16,000

എബോ അക്കാദമി യൂണിവേഴ്സിറ്റി

8,000 - 16,000

ആർക്കാഡ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസസ്

6,000 - 12,000

ഈസ്റ്റേൺ ഫിൻ‌ലാൻ‌ഡ് സർവകലാശാല

8,000 - 20,000

ടാംപെരെ സർവകലാശാല

8,000 - 16,000

തുർക്കു സർവകലാശാല

8,000 - 20,000

ഫിൻലൻഡിലെ കോഴ്‌സ് ഫീസ്

കോഴ്സുകൾ

ബാച്ചിലേഴ്സ് ഫീസ് ($)

മാസ്റ്റേഴ്സ് ഫീസ് ($)

എഞ്ചിനീയറിംഗ്

5,000-16,000

9,000-18,000

മരുന്ന്

5,000-20,000

8,000-18,000

എംബിഎ

5,000-18,000

8,000-22,000

IT

5,000-18,000

9,000-18,000

കല

8,000-18,000

9,000-16,000

നിയമം

12,000-18,000

10,000-16,500

ഫിൻലാൻഡ് സ്റ്റുഡന്റ് വിസ യോഗ്യത

 • നിങ്ങൾ ഒരു ഫിന്നിഷ് സർവ്വകലാശാലയിൽ ചേർന്നിരിക്കണം, അതിനാൽ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു പഠന പരിപാടിക്ക് അപേക്ഷിക്കണം.
 • ഷെഞ്ചൻ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകരുത്.
 • നിങ്ങൾ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളൊന്നും നേരിടേണ്ടതില്ല.
 • നിങ്ങൾ ഫിൻലൻഡിന്റെ ദേശീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് ഭീഷണി ഉയർത്തരുത്.

ഫിൻ‌ലാൻ‌ഡ് സ്റ്റുഡൻറ് വിസ ആവശ്യകതകൾ

 • ഫിൻലാൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള സ്വീകാര്യത കത്ത്
 • ട്യൂഷൻ ഫീസ്, സ്കോളർഷിപ്പ് വിശദാംശങ്ങൾ.
 • ഫിൻലാൻഡിൽ നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ഫണ്ടുകളുടെ തെളിവ്.
 • സ്റ്റുഡന്റ് വിസ ഫീസ് അടച്ച രസീത്
 • അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർത്ഥി ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്

ഫിൻലൻഡിൽ പഠിക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ

ഓസ്‌ട്രേലിയ, കാനഡ, മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവയെ അപേക്ഷിച്ച് ഫിൻലാൻഡിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെലവ് കുറവാണ്. കോഴ്‌സിനെ ആശ്രയിച്ച്, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശരാശരി 8000 - 15000 യൂറോയ്ക്ക് പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജീവിതച്ചെലവും കുറവാണ്. മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, 

 • മികച്ച സർവ്വകലാശാലകൾ
 • അസാധാരണമായ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം
 • വൃത്തിയും പച്ചപ്പുമുള്ള നാട്
 • താങ്ങാവുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം
 • ജീവിതച്ചെലവ് കുറവാണ്
 • പഠിക്കുമ്പോൾ ജോലി ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു
 • പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ രാജ്യം
 • സൗഹൃദ ബഹുസ്വര പരിസ്ഥിതി

ഒരു ഫിൻലാൻഡ് സ്റ്റുഡന്റ് വിസയ്ക്ക് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

ഘട്ടം 1: ഫിൻലാൻഡ് വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത പരിശോധിക്കുക.
ഘട്ടം 2: ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളുമായി തയ്യാറാകുക.
സ്റ്റെപ്പ് 3: ഫിൻലാൻഡ് വിസയ്ക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക.
ഘട്ടം 4: അംഗീകാര നിലയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക.
ഘട്ടം 5: നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഫിൻലൻഡിലേക്ക് പറക്കുക.

ഫിൻലാൻഡ് റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് സമയം
 • നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് 1 മുതൽ 5 മാസം വരെ എടുത്തേക്കാം
 • നിങ്ങൾ ഫിൻലൻഡിൽ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ശേഖരിക്കുക
റസിഡൻസ് പെർമിറ്റുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു

റസിഡൻസ് പെർമിറ്റുള്ള അന്താരാഷ്‌ട്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ കോഴ്‌സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഫിൻലാന്റിൽ ജോലി ചെയ്യാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ ആഴ്ചയിൽ 25 മണിക്കൂറും അവധിക്കാല ഇടവേളകളിൽ മുഴുവൻ സമയവും പ്രവർത്തിക്കാം.

പഠിക്കുമ്പോൾ ഫിൻലൻഡിൽ ജോലി

റസിഡൻസ് പെർമിറ്റുള്ള അന്താരാഷ്‌ട്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ കോഴ്‌സിന് പ്രസക്തമാണെങ്കിൽ ഫിൻ‌ലൻഡിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയും. പ്രോഗ്രാമിൽ, ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ആഴ്ചയിൽ 25 മണിക്കൂറും വേനൽക്കാല ഇടവേളകളിൽ മുഴുവൻ സമയവും ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ഫിൻലാൻഡ് ആശ്രിത വിസ

റസിഡൻസ് പെർമിറ്റുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ, കോഴ്‌സ് കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെയും കുട്ടികളെയും ഫിൻലൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. രാജ്യത്ത് നിങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുന്നതിനുള്ള അനുമതിക്കായി അവർ സ്വതന്ത്രമായി അപേക്ഷിക്കണം. നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ ഒരുമിച്ച് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ഫിന്നിഷ് ഇമിഗ്രേഷൻ അധികാരികൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. അവരുടെ പെർമിറ്റ് ലഭിക്കാൻ, ഫിൻലൻഡിൽ അവർ താമസിക്കുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കണം.

ഫിൻലാൻഡ് സ്റ്റുഡന്റ് വിസ ചെലവ്

നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിച്ചാൽ ഫിൻലാൻഡ് ദീർഘകാല റസിഡന്റ് പെർമിറ്റിന് 350 - 500 യൂറോയും ഓഫ്‌ലൈനിൽ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ 450 - 550 യൂറോയും ചിലവാകും. 80 ദിവസം വരെയുള്ള ഒരു ഹ്രസ്വകാല വിസയ്ക്ക് ഏകദേശം 100 - 90 യൂറോ ചിലവാകും.

ഫിൻലാൻഡ് സ്റ്റുഡന്റ് വിസ പ്രോസസ്സിംഗ് സമയം

നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായും 2 മുതൽ 4 മാസം വരെ ഓഫ്‌ലൈനായും അപേക്ഷിച്ചാൽ ഫിൻലാൻഡ് സ്റ്റുഡന്റ് വിസ പ്രോസസ്സിംഗ് 3 മുതൽ 5 മാസം വരെ എടുക്കും. ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകൾ എന്നിവ പഠിക്കാൻ ഫിൻലാൻഡ് അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഫിൻ‌ലാൻ‌ഡ് സ്‌കോളർ‌ഷിപ്പ്

സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ പേര്

തുക (പ്രതിവർഷം)

ഹെൽസിങ്കി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കോളർഷിപ്പുകൾ

13,000–18,000 യൂറോ

ആൾട്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം

12,000–15,000 യൂറോ

ഔലു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ

9,000 - 11,000 യൂറോ

വാസ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കോളർഷിപ്പുകൾ

5,000 - 6,000 യൂറോ

ടർക്കു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കോളർഷിപ്പുകൾ

4,000 - 11,000 യൂറോ

അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ടാംപെരെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസസ് സ്കോളർഷിപ്പ്

8,000, 12,000 യൂറോ

UNU-WIDER വിസിറ്റിംഗ് പിഎച്ച്.ഡി. അന്താരാഷ്ട്ര ഗവേഷകർക്കുള്ള ഫെലോഷിപ്പ്

18,000 - 21,000 യൂറോ

അന്തർദ്ദേശീയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള LUT യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏർലി ബേർഡ് സ്കോളർഷിപ്പ്

6000 യൂറോ

അന്തർദ്ദേശീയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഈസ്റ്റേൺ ഫിൻലാൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ട്യൂഷൻ സ്കോളർഷിപ്പ്

13,000 - 15,000 യൂറോ

മാത്തമാറ്റിക്സ് ആന്റ് സയൻസ് ഫാക്കൽറ്റിയിൽ ജൈവാസ്കില യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കോളർഷിപ്പുകൾ

5000 യൂറോ

 

Y-Axis -ഫിൻലാൻഡ് സ്റ്റഡി വിസ കൺസൾട്ടന്റുകൾ

Y-Axis-ന് ഫിൻ‌ലൻഡിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ സുപ്രധാന പിന്തുണ നൽകി സഹായിക്കാനാകും. പിന്തുണാ പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു,  

 • സൗജന്യ കൗൺസിലിംഗ്: യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കോഴ്സ് സെലക്ഷൻ എന്നിവയിൽ സൗജന്യ കൗൺസലിംഗ്.

 • കാമ്പസ് റെഡി പ്രോഗ്രാം: മികച്ചതും അനുയോജ്യവുമായ കോഴ്സുമായി ഫിൻലൻഡിലേക്ക് പറക്കുക. 

 • കോഴ്സ് ശുപാർശ: വൈ-പാത്ത് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെക്കുറിച്ചും കരിയർ ഓപ്ഷനുകളെക്കുറിച്ചും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ആശയങ്ങൾ നൽകുന്നു.

 • കോച്ചിംഗ്: Y-Axis ഓഫറുകൾ IELTS ഉയർന്ന സ്‌കോറുകൾ നേടുന്നതിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് തത്സമയ ക്ലാസുകൾ.  

 • ഫിൻലാൻഡ് സ്റ്റുഡന്റ് വിസ: ഒരു ഫിൻലാൻഡ് സ്റ്റുഡന്റ് വിസ ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ധ സംഘം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

 

മറ്റ് സേവനങ്ങൾ

ഉദ്ദേശ്യം പ്രസ്താവന

ശുപാർശയുടെ കത്തുകൾ

വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ

രാജ്യം നിർദ്ദിഷ്ട അഡ്മിഷൻ

കോഴ്സ് ശുപാർശ

ഡോക്യുമെന്റ് പ്രൊക്യുമെന്റ്

പ്രചോദനം തേടുന്നു

ഗ്ലോബൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അവരുടെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വൈ-ആക്സിസിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക

പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ

ഫിൻലാൻഡ് സ്റ്റുഡന്റ് വിസയും സ്റ്റുഡന്റ് റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?
അമ്പ്-വലത്-ഫിൽ
ഫിൻലാൻഡിൽ പഠിക്കാൻ IELTS അല്ലെങ്കിൽ TOEFL ആവശ്യമാണോ?
അമ്പ്-വലത്-ഫിൽ
ഫിൻ‌ലൻഡിലെ പഠനച്ചെലവ് എന്താണ്?
അമ്പ്-വലത്-ഫിൽ
അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫിൻലൻഡിൽ പഠിക്കുന്നത് ചെലവേറിയതാണോ?
അമ്പ്-വലത്-ഫിൽ
അന്തർദ്ദേശീയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഫിൻ‌ലൻഡിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?
അമ്പ്-വലത്-ഫിൽ
പഠിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഫിൻലാൻഡ് പിആർ ലഭിക്കുമോ?
അമ്പ്-വലത്-ഫിൽ